scharnier
scharnier wie scharnier wat scharnier geschiedenis scharnier partners scharnier verhuren scharnier contact scharnier
scharnier scharnier scharnier
Nieuwe regeling zitdagen!!!
scharnier
scharnier
Renovatiepremie

Vlaams minister van Wonen wil het renovatiebeleid meer slagkracht geven door naast de VAP een substantiële renovatiepremie te zetten. Deze premie beoogt een verbetering van de bouwfysische toestand van de woning.
Vanaf 26 maart 2006 kan deze nieuwe premie worden aangevraagd. De renovatiepremie dient voor structurele of bouwfysische werken die de toestand van de woning fundamenteel kunnen verbeteren. Hierdoor verschilt ze van de reeds bestaande tegemoetkoming voor verbeterings- en aanpassingswerken. De premie moet de grondige renovatie en de algemene opwaardering van een woning aanmoedigen. Het subsidiebedrag wordt berekend op 30% van de totale kostprijs, exclusief btw, met een maximum van 10.000 euro.

We geven u een aantal krijtlijnen:
-  de inkomens-en eigendomsvoorwaarden vervallen voor eigenaars die hun woning 9 jaar verhuren aan een SVK.
- De uitgevoerde werken moeten minstens voor een kost van 10.000 euro staan ;

- De hoogte van de premie wordt vastgesteld op maximum 30% van de investeringskost (exclusief BTW), met een maximumpremie van 10.000 euro;

- Het handelt over een woning van minstens 25 jaar oud. Met een woning wordt bedoeld een onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van een gezin (de omvorming van bijvoorbeeld een fabriekspand komt niet in aanmerking);

- Zowel werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer als facturen van bouwmaterialen kunnen worden ingebracht;

- Voor de premieaanvraag moeten de facturen van uitgevoerde werken / bouwmaterialen worden ingediend

scharnier Created by Sanmax