scharnier
scharnier wie scharnier wat scharnier geschiedenis scharnier partners scharnier huren scharnier contact scharnier
scharnier scharnier scharnier
Nieuwe regeling zitdagen!!!
scharnier
scharnier
Wat doen wij ?

SVK Het scharnier kan jou als huurder een woning aanbieden. Maar net als bij de huisvestingsmaatschappijen hebben wij meer kandidaten dan woningen.
Daarom werkt SVK Het Scharnier met een wachtlijst.
Anders dan bij de sociale huisvestingsmaatschappijen is het bij SVK's niet zo zeer de inschrijvingsdatum die telt. SVK's geven voorrang aan degene met weinig middelen en die de woning het meest dringend nodig heeft.

De huurprijzen van onze woningen liggen lager dan op de gewone huurmarkt omdat we onderhandelen met de eigenaars.

Iedereen kan zich inschrijven bij SVK Het scharnier, er zijn 6 voorwaarden:
1.meerderjarig zijn
2.voldoen aan de inkomensvoorwaarden
3.voldoen aan de eigendomsvoorwaarden
4.voldoen aan de taalbereidheidsvoorwaarden
5.voldoen aan de inburgeringsvoorwaarden
6. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister

zie intern huurregelement voor meer informatie.


Voordelen:

  • de woningen voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen;
  • de huurcontracten zijn degelijk en steeds voor lange duur (9 jaar);
  • SVK het Scharnier past het KBSH correct toe;
  • de woning is groot genoeg voor jou en je gezin;
  • indien nodig bieden we begeleiding aan;
we zoeken samen met jou naar mogelijke tussenkomsten in de huurprijs zoals bijvoorbeelde de huursubsidie


scharnier Created by Sanmax