scharnier
scharnier wie scharnier wat scharnier geschiedenis scharnier partners scharnier huren scharnier contact scharnier
scharnier scharnier scharnier
Nieuwe regeling zitdagen!!!
scharnier
scharnier

Bescherming persoonlijke levenssfeer: privacy

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt op regelmatige tijdstippen bijgewerkt.

De intellectuele eigendomsrechten van de op informatie, publicatie en gegevens op deze website komen toe aan SVK Het Scharnier vzw. U mag hierop geen inbreuk maken. U mag deze informatie, publicaties of gegevens in geen enkele vorm overdragen, verkopen, verspreiden of reproduceren. U heeft hiervoor de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of van zijn rechthebbenden nodig.

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar, zonder dat je persoonsgegevens moet doorgeven.
Als we in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie vragen, dan worden de gegevens verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (25 mei 2018).

Bij SVK Het Scharnier vzw springen we heel omzichtig om met klantgegevens. We behandelen alle klantgegevens als strikt vertrouwelijke informatie, met het uiterste respect voor uw privacy.
We verkopen geen gegevens aan derden.

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kan de gegevens ook aanpassen of laten verwijderen. U kunt ons daarvoor een e-mail sturen met concrete instructies via privacy@svkhetscharnier.be.

Voor alle bijkomende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be).
Indien u een bepaald moment meent dat SVK Het Scharnier vzw uw privéleven schendt, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

scharnier Created by Sanmax