scharnier
scharnier wie scharnier wat scharnier geschiedenis scharnier partners scharnier huren scharnier contact scharnier
scharnier scharnier scharnier
Nieuwe regeling zitdagen!!!
scharnier
scharnier
Wie zijn wij ?

1.Algemene uitleg SVK's:

SVK's zijn er in vele kleuren, maten en gewichten. Maar één ding hebben ze zeker gemeen: ze huren woningen om deze te kunnen verhuren aan kwetsbare bewoners.
Wonen is een basisbehoefte, en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Op de private huurmarkt staan huurders soms zwak. Dikwijls is de huurprijs te hoog, het aanbod aan huurwoningen te beperkt, weigert de eigenaar aan hen te verhuren, is de contractduur kort of is de kwaliteit van de woning te slecht.
Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een risicosituatie terecht gekomen, of dreigen erin terecht te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen, huurders die wonen in te kleine, een slechte of in een veel te dure woning, huurders die de woning moeten verlaten, een hoge schuldenlast, ..
Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. Maar het Vlaamse aanbod aan sociale huurwoningen is veel te beperkt.

De sociale huisvestingsmaatschappijen (of kortweg SHM's) bouwen sociale huurwoningen. Ze verhuren deze met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen.
Ook de sociale verhuurkantoren (of kortweg SVK's) bieden sociale huurwoningen aan. Ze bouwen echter niet, maar huren woningen en appartementen van een eigenaarverhuurder. Het SVK biedt deze eigenaar een aantal stevige garanties.
Als eerste huurder is het SVK verantwoordelijk voor alle huurdersverplichtingen.
Daarna kan het SVK deze woning sociaal verhuren aan een woonbehoeftige.
De huurder - wij noemen hem de onderhuurder - krijgt hierdoor een goede woning ter beschikking. Het SVK kan hem helpen met het wonen, hem bijstaan in zijn rechten en in zijn plichten.
Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een risicosituatie terecht gekomen, of dreigen erin terecht te komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een laag of een onzeker inkomen, huurders die wonen in te kleine, een slechte of in een veel te dure woning, huurders die de woning moeten verlaten, een hoge schuldenlast, ..


2. SVK Het Scharnier:

SVK Het Scharnier is een Sociaal Verhuurkantoor werkzaam in de regio As, Genk, Oudsbergen en Zutendaal.
Het SVK is een samenwerkingsinitiatief van 11 partners:
  • de 4 OCMW's en gemeentebesturen van As, Genk, Oudsbergen en Zutendaal
  • CAW Sonar
  • Nieuw Dak
  • Landwaartsscharnier Created by Sanmax