scharnier
scharnier wie scharnier wat scharnier geschiedenis scharnier partners scharnier huren scharnier contact scharnier
scharnier scharnier scharnier
Nieuwe regeling zitdagen!!!
scharnier
scharnier
Formulieren

Door op een van de onderstaande formulieren te klikken kan je het desbetreffende formulier downloaden.


Deze documenten dient iedereen te bezorgen:
 • Kopie van de identiteitskaarten (voor - en achterkant) van alle gezinsleden + personen die mee verhuizen OF invulfiche identiteitskaart
 • Attest van woonst (historiek), af te halen bij het gemeentebestuur
 • Attest van gezinssamenstelling af te halen bij het gemeentebestuur
 • Echtscheiding? Gelieve bewijzen te leveren van de stappen die u ondernomen heeft om het huwelijk te beëindigen
 • Kopie van het aanslagbiljet personenbelasting (inkomsten 17 - aanslagjaar '18) van alle gezinsleden en personen die mee verhuizen

  !! Wanneer er 3 jaar voor de inschrijving geen inkomen kan aangetoond worden, neemt men het inkomen van 2 jaar voor de inschrijving. Wanneer men ook dan geen inkomen kan aantonen, neemt men dat van 1 jaar terug. En tenslotte als ook dan weer geen inkomen kan worden aangetoond, wordt het huidig inkomen genomen.
 • Bewijzen van alle inkomsten van de laatste zes maanden (loonbriefjes, attesten van de vakbond, de mutualiteit, het OCMW, rekeninguittreksels,…). bewijzen van kindergeld.
 • Kopie huurcontract + evt. 2 bewijzen van betaling huur (rekeninguittreksel, …)
 • Een sociaal verslag van een erkende dienst, bevestiging van verblijf inlopvangtehuis of dergelijke,… (OCMW, CAW,… indien u reeds contact hebt met de betrokken dienst)
 • Andere attesten die uw woonnood kunnen staven (vonnis, opzegbrief,…)
 • Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende onderwijsinstelling,
 • Attest van inburgering, verklaring Huis van Nederlands, attest CVO,….

Na het gesprek met de medewerker en nadat alle documenten ontvangen werden door de medewerker ontvangt men een brief ter bevestiging dat de inschrijving definitief in orde is. In deze brief staat ook het definitieve inschrijvingsnummer vermeld.
Hierna kan men ook het inschrijvingsregister komen inkijken in het kantoor gelegen te Grotestraat 65 bus 31, 3600 Genk

Wijzigingen in contactgegevens (adres en telefoon) moeten onmiddellijk doorgegeven worden. Niet doorgeven van deze gegevens kan een schrapping van de inschrijving tot gevolg hebben.
scharnier Created by Sanmax