Wie zijn we

SVK Het  Scharnier vzw is een professionele sociale ondernemer die het recht op wonen realiseert voor de meest woonbehoeftigen door middel van het huren en verhuren van betaalbare en kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt. Via huurbegeleiding op maat en nauwe samenwerking met andere woon- en welzijnsactoren verstrekt SVK Het Scharnier vzw de huurders in hun rechten en plichten.

 

SVK Het Scharnier is werkzaam in de regio As, Genk Oudsbergen (enkel verhuringen, geen inhuringen) en Zutendaal.

Het SVK is een samenwerkingsinitiatief van 6 partners:

  • de 3 lokale besturen van Genk, As en Zutendaal
  • CAW Limburg
  • Nieuw Dak cvba
  • Landwaarts cvba

 

SVK's zijn er in vele kleuren, maten en gewichten. Maar één ding hebben we zeker gemeen: we huren woningen om deze te kunnen verhuren aan kwetsbare bewoners.

Wonen is een basisbehoefte en een belangrijke voorwaarde om ook andere rechten te kunnen uitoefenen. Op de private huurmarkt staan huurders soms zwak. Dikwijls is de huurprijs te hoog, het aanbod aan huurwoningen te beperkt, weigert de eigenaar aan hen te verhuren, is de contractduur kort of is de kwaliteit van de woning ondermaats.

Deze kandidaat-huurders zijn door allerhande redenen in een risicosituatie terecht gekomen, of dreigen erin terecht gte komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een laag of onzeker inkomen, huurders die wonen in te kleine, slechte of in een veel te dure woning, huurders die de woning moeten verlaten, een hoge schuldenlast, ...

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid. Maar het Vlaamse aanbod aan sociale huurwoningen is veel te beperkt.

De sociale huisvestingsmaatschappijen (of kortweg SHM's)) bouwen sociale huurwonigen. Ze verhuren deze met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen.

Ook de sociale verhuurkantoren (of kortweg SVK's) bieden sociale huurwoningen aan. Ze bouwen echter niet, maar huren woningen en appartementen van een eigenaar/verhuurder. Het SVK biedt deze eigenaar een aantal stevige garanties.

Als huurder is het SVK verantwoorderlijk voor alle huurdersverplichtingen. Daarna kan het SVK deze woning sociaal verhuren aan een woonbehoeftige.

De huurder - wij noemen hem de onderhuurder - krijgt hierdoor een goede woning ter beschikking. Het SVK kan hem helpen met het wonen, hem bijstaan in zijn rechten en in zijn plichten.