Wat doen we

SVK Het Scharnier vzw zal zich richten op verdere groei en professionalisering van de organisatie. Deze groei richt zich op kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, om meer woonbehoeftigen te helpen. Het SVK stemt de organisatie af op de groeinde werking waarbij financiële gezondheid en kwaliteit van de dienstverlening speerpunten zijn.

De dienstverlening spitst zich toe op huurders en verhuurders. Daarbij zal het SVK haar visie op huurbegeleiding uitwerken en deze omzetten in de praktijk saùen met andere organisaties om meer woonbehoeftigen duurzaam te huisvesten. Om eigenaars-verhuurders te stimuleren om te verhuren aan het SVK, zal het SVK extra begeleiding en ondersteuning aanbieden om te voldoen aan de verhuurdersverplichtingen en te kunnen genieten van diverse voordelen die verhuren aan het SVK met zich meebrengt.

Om het recht op wonen te realiseren zal SVK Het Scharnier vzw blijvend inzetten op innovatie en beleidsbeinvloeding onder andere via HUURpunt, de federatie van SVK's in Vlaanderen. SVK Het Scharnier neemt daarbij proactief een signaalfunctie op om onder andere via HUURpunt, de beleidsmakers en het middenveld te informeren over effecten, trends en noden en hier samen initiatief in te nemen. SVK Het Scharnier zet hier actief in door zeer nauwe betrokkenheid bij HUURpunt.