Inkomen

 

Je inkomen mag niet te hoog zijn. Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen.

Enkel het inkomen van de aanvrager en zijn/haar partner telt mee.

Wij kijken naar het meest recente jaarinkomen dat we via de Kruispuntbank van de Sociiale Zekerheid (KSZ) kunnen opvragen.

 

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2022:

Jouw gezinstype

Inkomensgrenzen 2022

Alleenstaande

25.850 euro

Alleenstaande met handicap

28.015 euro

Iedere andere persoon zonder kinderen

38.773 euro

Verhoging per persoon ten laste*

2.167 euro

* Een persoon ten laste betekent:

  • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
  • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Zit je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?
We kijken naar je actueel besteedbaar inkomen. Was je inkomen drie jaar geleden te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je huidig inkomen van de laatste drie tot zes maanden.

 

Welke inkomens tellen we mee?

We tellen het inkomen mee van de kandidaat-huurder en diens fietelijke partner (al dan niet gehuwd dus)

 

Je kan ook inschrijven als:

  • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
  • je drie jaar geleden geen inkomen had, maar een van de jaren erna wel.
  • je geen inkomen had tussen drie jaar geleden en vandaag. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
  • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.